apkuopti

apkuõpti, -ia, àpkuopė (apìkuopė) tr. 1. SD383,24 apvalyti, apšvarinti: Žemė nuo akmenų apkuopta J.Jabl. Apkuõpk bent kiek gryčią, labai daug šiukšlių Dgl. Apkuopk indus ir eik bulvių kasti Mrk. Seną žmogų vis apkuõpk, apdabok, pats gi negali Lkm. Reikia apkuopt drabužis, ba labai sudulkėjęs Ds. Nuvedė pirtin, nuprausė, apìkuopė . Atšlaimą apìkuopiau, ir nebaisu svetimo Mlt. Apkuopkime kuo geriausiai … širdis ir kūnus DP33. Kojas apkuopt SPII189. | Tavęsp ateidavo lepra sergą …, ir apkuopdavai juos VoK48. | refl.: O šiandien štai visi subruzdom apsikuopti LzP. Aš vieną pati nebesuspėju visur apsikuõpti Ssk. Šiandien reik namie apsikuõpti Vlkv. | Nuo tų darbų pati negaliu apsikuõpt (apsiruošti) Ad. 2. Jrb prk. apvogti: Ot àpkuopė žmones, tik vienos sienos beliko Dbk. Juos mat taip àpkuopė, viską paėmė, ir paskutinę paklodę Upt. \ kuopti; apkuopti; atkuopti; įkuopti; iškuopti; nukuopti; pakuopti; perkuopti; prakuopti; prikuopti; sukuopti; užsikuopti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkuopti — apkuõpti vksm. Apkuõpti grỹčią, kiẽmą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkopti — 3 apkõpti, ia, àpkopė tr. 1. apkasti, apkaupti: Apkopk su pelenais ugnį J. Ana liūb apkops ugnį su pelenais Užv. Ugniavietė tėra peleno dalis, kame sužeriama ir apkopiama ugnis K.Būg. 2. rš apkasti, apkaupuoti (bulves, daržoves). 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkuopimas — apkuopìmas sm. (2) 1. SD179 → apkuopti 1. | prk.: O tu man apkuopimą nuodžių ir piktybių teip daug metų atguldinėji DP581. 2. refl. Sut apsitvarkymas, apsiruošimas. kuopimas; apkuopimas; iškuopimas; nukuopimas; priku …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkuopti — atkuõpti, ia, àtkuopė tr. 1. Š atituštinti, išvalyti: Reikia atkuõpt sklepas, ba reiks bulves pilt Dgl. | refl. tr., intr. Š: Atsikuõpk kampą ir susipilk burokus Rm. Po šakniavaisiais visuomet dirva esti atsikuopus nuo šiukšliažolių ir puri… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškuopti — iškuõpti, ia, ìškuopė tr. 1. išvalyti: Iškuõpti marką, šulnį, griovį, klojimą, avilį J. Iškuõpti iš lovio šiukšles J. Ar ìškuopė šulnį? Ktk. Iškuopk gerai aruodą Bgs. Iškuopkit klojimą ir daržinę: rytoj pradėsim dobilus vežt Šš. Ką tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuopti — kuõpti, ia, ė 1. tr. K valyti, švarinti; prižiūrėti: Marką, šulinį, avilį, griovį, klojimą kuõpia J.Jabl. Kada gi ji suskubs šluoti ir kuopti trobą? J.Jabl. Šiukšles iš lovio kuopia J.Jabl. Arklį kuopia J.Jabl. Kuopk kambarį, šulinį, kad būtų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukopti — 3 nukõpti, ia, nùkopė tr. 1. nukasti: Pavasarį reikia nukopti visus kurmiarausius, kad būtų dirva lygi rš. 2. nuvalyti, apšvarinti, apkuopti: Mažą bepigu nukõpti, bet seną – iš proto išeisi, kol nukõpsi Šts. 3. nuimti, nusemti, pavogti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukuopti — nukuõpti, ia, nùkuopė tr. 1. nuvalyti: Močia išėjo, nėra kas nei vaikus nukuõpia Kp. Nukuõpk kiemą Upt. Aplink namus mėšlus nukuõpkit Ėr. Eik ir nukuõpk pašalį Mlt. Bulbienas nùkuopiau [nuo bulvienojų], noriu rugių pasisėt Trgn. Ar jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakuopti — pakuõpti, ia (pàkuopia), pàkuopė; SD276 1. tr. pavalyti: Reikia kiemas švariau pakuõpt Rk. Reikia ravus pakuopti, sodą patvarkyti rš. 2. tr. pakasti: Pakuõpk į sėtuvę iš krūvos avižų ir duok arkliams J. Jis paskubomis linktelėjo, pakuopė ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkuopti — tr. perkasti: Parkuopiau cielą dieną tą kalną, tą vėputinį J. kuopti; apkuopti; atkuopti; įkuopti; iškuopti; nukuopti; pakuopti; perkuopti; prakuopti; prikuopti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.